Pop-up zomerbars

Pop-up zomerbars

Wat is wettelijk mogelijk?

Het wettelijk kader voor tijdelijke horecazaken is gemeentelijk geregeld.
Er is een verschil tussen zaken die doorgaan op openbaar domein of op privaat domein.
In het eerste geval heeft de gemeente de touwtjes in handen, op privaat domein is veel toegelaten maar kan de gemeente controlerend optreden.

Openbaar domein

De gemeente heeft 100% zeggenschap.

Privaat domein

Op privaat domein is er wel veel mogelijk mits toelating van de eigenaar van het domein.
Door de korte termijn is geen omgevingsvergunning nodig en sowieso niet indien de horecalocatie kleiner is dan 400m², wel andere vergunningen en toelatingen (hangt deels af van gemeentelijk - en politiereglement). Ook moet de locatie geschikt zijn volgens aanduiding in het RUP/BPA.

Handhaving voor pop-up horecazaken

  • De gemeente kan optreden bij inbreuken tegen de openbare orde en tucht.

  • Verkeersoverlast kan een reden zijn om te controleren en te sluiten tot er een oplossing is (parkeerplaats / mobiliteit aanpakken).

  • Veelal staat in het politiereglement dat er een melding moet zijn van een nieuwe drankgelegenheid en kan deze gecontroleerd worden.

  • De openbare veiligheid kan gecontroleerd worden door de brandweer en bij problemen/gevaren kan burgemeester tot sluiting overgaan.

Zo doen andere gemeenten het

Praktijkvoorbeelden