Oostkamp

Shopping Oostkamp - Hotspots van mama's

Shopping Oostkamp zet met deze campagne de locals zelf in de kijker. In het kader van een feestweekend, waaraan ook een laatavondopening gekoppeld is, maken mama's uit Oostkamp hun HOTSPOTS in Oostkamp bekend. De bekendmaking zal via de verdeling van een krantje gebeuren.

Bij deze campagne wordt ingezet op brede communicatie, dit is essentieel om de betrokkenheid te verhogen want dit project
wordt gedragen door de inwoners. Zij zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat men aangezet wordt om lokaal te shoppen.

Via deze campagne willen Shopping Oostkamp het handelscentrum vanuit een nieuw perspectief in de kijker stellen.
Het lokaal winkelen moet blijvend gepromoot worden, dit willen we met deze campagne op een nieuwe manier aanpakken. Door inwoners nauw te betrekken willen we een nog sterkere klantenbinding verkrijgen en er mede voor zorgen dat het lokaal winkelen sterk ingeburgerd raakt.