Handelaars konden zich inschrijven voor een mystery shopping-traject.
De geselecteerde handelaars kregen een mystery shopper over de vloer die anoniem hun winkel en winkelaanpak onder de loep nam.
De ondernemer ontving nadien een rapport met de bevindingen van de mystery shopper en aandachtspunten.