Om te kunnen deelnemen aan de E-scan, vragen wij van u een ‘de-minimisverklaring’.

Met ‘de-minimissteun’ wordt verwezen naar subsidies of een economisch voordeel dat u vanuit overheidswege ontvangt. Onder meer de hinderpremies door corona of bij wegenwerken, vallen hieronder.

Per 3 boekjaren mag u tot 200.000 euro aan de-minimissteun ontvangen.

De economische waarde van deelname aan de E-scan is vastgelegd op 250 euro (excl. btw). Dit bedrag dient u bij te houden en te vermelden bij latere acties waarbij de de-minimisregelgeving van toepassing is. Na afloop van de E-scan zal u hiervoor een nieuw attest ontvangen.

U kunt de de-minimisverklaring meteen uploaden bij inschrijving.

Contacteer ons gerust indien u hier nog vragen over heeft!