Menen

Handelscomité Barakken Menen - Barakken in transformatie

Het project 'Barakken in transformatie' beoogt het toekomstverhaal van de Leiewerken vanuit een commercieel oogpunt te vertellen. Op die manier wordt het commercieel en toeristisch centrum van de Barakken op een positieve en dynamische manier in de kijker geplaatst. Aan de hand van een reeks korte filmpjes worden zowel de handelaars van de Barakken als hun klanten in beeld gebracht. Met de filmpjes wordt een communicatiecampagne opgezet via verschillende communicatiekanalen. Gezien de specifieke ligging van de Barakken aan de grens, wordt de communicatie tweetalig Nederlands en Frans gevoerd.
Anderzijds heeft het project ook tot doel om een nieuwe commerciële identiteit voor de Barakken te ontwikkelen. Concreet is het de bedoeling om, met behulp van extern advies, een specifieke merknaam uit te werken met bijhorende huisstijl. Het resultaat is een helder en aantrekkelijk profiel voor de Barakken.

Het project 'Barakken in transformatie' beoogt de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Een frisse, positieve en dynamische 'story telling' brengen over de Barakken als commercieel en toeristisch centrum
  • Het toekomstverhaal van de Leiewerken (een nieuw Menen aan de Leie) mee kaderen
  • De Barakken toekomstgericht profileren als een helder en aantrekkelijk merk voor klanten, toeristen en investeerders.