Inschrijven voor de E-scan

Om te kunnen deelnemen aan dit traject, vragen wij van u een ‘de-minimisverklaring’. Dit is een document waarin u aangeeft of en hoeveel staatssteun je de afgelopen drie belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) gekregen heeft. U mag maximaal 200.000 euro aan steun ontvangen in een periode van drie jaar.

Om te kunnen deelnemen aan dit traject, vragen wij van u ook een ‘de-minimisverklaring’.

Dit is een document waarin u aangeeft of en hoeveel staatssteun je de afgelopen drie belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) gekregen heeft. U mag maximaal 200.000 euro aan steun ontvangen in een periode van drie jaar.

Download het formulier hier