Gemeentelijk aanpak pop-up horeca

Roeselare

In Roeselare wordt zeer strikt toegezien op de voorwaarden en vergunningen (brandveiligheid / sociale wetgeving / drankvergunning / VLAREM voor geluid boven 85 dB / … ). Indien niet alles in orde is kan de zaak niet openen.

Kortrijk

De stad Kortrijk stelde een charter op voor pop-up bars. Het betreft geen wetgeving maar een soort overeenkomst tussen ondernemer en de stad. Deze aanpak blijkt effectief.

Gent

De stad Gent communiceert de wetgeving voor pop-up horecazaken zeer duidelijk op hun website.