Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Een aantal nuttige links.

-Hinderpremie
Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse overheid men in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door verplichte sluiting. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
Meer info: vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

-Compensatiepremie
De Vlaamse overheid kondigde op 1 april aan dat ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel hun omzet drastisch zagen dalen, bvb door het uitblijven van klanten, een eenmalige premie kunnen aanvragen van 3.000 euro. Dit indien ze een omzetverlies van minimaal 60% hebben. Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Alle maatregelen van de Vlaamse overheid kan u vinden op www.vlaio.be/corona

-Update over tijdelijke werkloosheid als maatregel : zie bijlage 6

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

-Uitstel betaling van sociale werkgeversbijdragen en sociale verzekering zelfstandigen: zie bijlage 5 en 3

-Oproep van VLAIO voor organisatie infosessie door gemeentebesturen (m.b.t. online aanwezigheid, e-commerce, integratie online tools in de winkel)

Onze ondernemers zullen het de komende tijd bijzonder moeilijk hebben. Ze kunnen zichzelf wapenen door online meer aanwezig te zijn of door in te zetten op online tools of e-commerce. In dit kader kunnen gemeenten intekenen op de nieuwe VLAIO oproep:
premie infosessie 'Het internet. Ook uw zaak': https://www.hetinternetookuwzaak.be/subsidie

De administratie is minimaal, op maat van de kleinste gemeenten. De aanvraag kan op een half uur ingevuld worden en u krijgt hiervoor 2.000 euro.

Opgelet: Uw aanvraag moet uiterlijk 1 april 2020 om 12:00 uur zijn ingediend!

-Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt ('Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit'). Dit geldt dus voor ook voor de ondernemingen die de deuren sluiten omdat er te weinig klanten zijn of uit voorzorg. Er een wetsvoorstel ingediend waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

UPDATE PAGINA: 01.04- 13.00 u.

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen