Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van de deelnamevoorwaarden