Praktijkvoorbeelden gemeentelijk beleid in tijden van COVID-19

Adviezen gemeentelijk beleid in tijden van COVID-19

Sinds de start van de coronacrisis namen steden & gemeenten lokale maatregelen om ondernemers te ondersteunen.

  FINANCIEEL

  Belastingen en retributies

  Een eerste groep financiële maatregelen heeft betrekking op de kwijtschelding, uitstel van betaling, verlaging… m.b.t. belastingen en retributies. Agentschap Binnenlands Bestuur communiceerde hierover volgende algemene richtlijnen m.b.t. wijzigingen aan belasting- en retributiereglementen.

  • Horecaterrassen
   Brugge (vrijstelling voor maart en april), Izegem, Koksijde, Poperinge, Roeselare, Torhout (in overweging)
  • Inname openbaar domein
   Roeselare, Wingene (kosteloze verlenging)
  • Standgeld voor markten
   Izegem, Kortrijk, Roeselare, Wingene (opschorting kwartaalbetaling)
  • Toeristen-/logiestaks
   Brugge (in maart en april), De Panne, Kortrijk (gedurende de periode van de federale maatregelen) Koksijde (overweegt pro rata heffing)
  • Algemene lokale bedrijfsbelastingen
   Brugge (opgeschort tot mei), Koksijde (overweegt inning na 1 juli), Oostende (tijdelijke opschorting
  • Andere taksen of retributies
   • Promotaks: Kortrijk, Torhout (in overweging)
   • Belasting op verspreiding op reclamedrukwerk: Roeselare (voor duur van maatregelen

  Adviezen: biedt ook aanvullende ondersteuning door:

  • Gericht schrappen van ondernemersbelastingen voor 2020 (belasting op reclamedrukwerk, terrassenbelastingen, standgelden, huurgelden van concessies voor gesloten maanden niet innen).
  • Versnellen van de betaaltermijnen van de gemeente.
  • Versoepeling bij het innen van belastingen, vermijden van onnodige extra kosten aan de ondernemer (verhoogde factuur, deurwaarder).
  • Verlagen van opcentiemen voor commerciële ruimtes en verhuurders aanzetten om uitstel of kwijtschelding te voorzien van de huur. (deadline 20 mei)

  Premies en subsidies

  • Samen met enkele andere Vlaamse gemeenten pleit Kortrijk voor een extra premie/reglement voor restaurants en cafés die recht hebben op de Vlaamse coronahinderpremie.
  • Torhout overweegt extra financiële ondersteuning mits aanbod in tijden van corona (rekening houdend met de verbodsmaatregelen): afhaalservice, meer inzetten op social media, lokale winkel app …

  Cadeaubonnen

  Sommige besturen gebruiken een cadeaubon in om middelen te genereren voor de lokale handel en/of horeca:

  • De Panne, Wervik en Izegem lanceren respectievelijk een Pannebon en een Wervikbon Wie nu een bon voor een specifieke handelaar online bestelt, krijgt er een waarde van 10% in De Panne en 20% in Wervik bovenop. De ondernemet ontvangt het geld meteen, de bon zelf kan vanaf september gebruikt worden.
   Mogelijke leveranciers: Wisely
  • Diksmuide en Ieper schenken aankoopbonnen aan hun inwoners, die lokaal uitgegeven kunnen worden: elk gezin in Diksmuide krijgt een Diksmuidebon (€10). Daarbij krijgt elk gezinslid een extra bon van 10 euro. Elk Iepers huishouden krijgt een waardebon van €25. Het bedrag wordt verhoogd met 10€ per bijkomend gezinslid.
  • Knokke-Heist schenkt tweedeverblijvers (die de tweedeverblijfstaks betaald heeft begin januari) een waardebon van 200€ om te besteden bij de lokale handel en horeca.

  Adviezen: Het uitwerken of verbeteren van de lokale gemeente- of stadsbon zorgt voor een meerwaarde op lange termijn voor de lokale ondernemers. Door een online en meervoudige beschikbaarheid van deze bonnen kunnen consumenten deze eenvoudig aankopen. (digitaal, automaten, lokale handelaars als verdeelpunt). Daarnaast moet de focus liggen op een multiplicatoreffect bij een financiële investering door de overheid:

  • Gemeente/stad kan extra waarde geven op aankoop van de bon.
  • Focus op getroffen sectoren die langdurig gesloten bleven (bijvoorbeeld via een lijst met aangesloten handelaars).
  • Beperk de uitgifte in tijd, zodat geld sneller bij de winkels komt.
  • Bon promoten bij lokale KMO-bedrijven als geschenk voor hun werknemers.
  • Koppel de promotie van deze bon aan speciale dagen (moederdag, vaderdag, eindejaarsperiode,…) of lokale festiviteiten doorheen het jaar.
  • Specifieke bon gericht naar horeca, kan bestaan uit kleiner bedrag.

  IK KOOP LOKAAL

  Heel wat gemeenten promoten ook – nu meer dan ooit – het lokaal kopen. Lokale webshops en restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden, worden gebundeld op de gemeentewebsites. Deze staan ook opgelijst op https://www.ikkooplokaal.be/ondernemen-coronacrisis. Houd deze informatie actueel, zeker nu de meeste winkels hun deuren weer geopend hebben.
  Door de coronacrisis staat lokaal kopen weer in de aandacht. Maak hier gebruik van en plaats goeie voorbeelden van lokale ondernemers in de kijker via de diverse communicatiekanalen van je stad of gemeente (sociale media, mailing, gemeentewebsites). Gebruik de heropening van winkels op je sociale media.

  AANGEPAST PARKEERBELEID EN OPENBAAR DOMEIN

  • Knokke-Heist bood gratis centrumparking aan. Daarnaast mochten honden en paarden langer op het strand. Ook werden er openbare toiletten geplaatst, gezien bezoekers niet terecht kunnen bij de horeca.
  • Ook De Panne voorzag gratis parking of lagere parkeertarieven.

  Adviezen:

  • Focus op flexibele straatinrichting (bloembakken op wieltjes, paaltjes,…) om snel te kunnen inspelen op drukke en minder drukke periodes in je winkelzone. Evalueer de situatie regelmatig.
  • Behoud mogelijkheid tot kortparkeren of shop&go in de winkelzones of vlak aan de winkelzones. Diverse winkels zullen meer dan vroeger focussen op afhaalmogelijkheid van hun goederen. Als de winkelzone toch moet afgesloten worden, kan gekozen worden om dit maar te doen vanaf een bepaald uur (bvb pas vanaf 10u).
  • Openbare werken heropstarten waar mogelijk en inname openbare domein verlengen met de corona periode
  • Zorg voor duidelijke richtlijnen voor de consumenten en ondersteun hen via stewards, leg de focus op sensibilisering van ondernemers en consumenten en niet op het bestraffen.

  COMMUNICATIE

  Affiches, stickers en visuals

  Veel gemeenten verspreiden communicatiemateriaal op maat van de handelaars.

  Enkele voorbeelden:

  • Gistel voorziet stickers die handelaars kunnen gebruiken om de 1,5m afstand aan te duiden.
  • Onder meer Gistel, Kortrijk, Nieuwpoort en Oostende maakten verschillende affiches en/of visuals i.v.m. social distancing.
  • Gebruik de UNIZO- of de KORTOM-affiches of stickers.
  • Brugge maakte affiches waarmee je als horecazaak kunt aanduiden dat je take-away aanbiedt.

  Gebruik sociale media

  • Kortrijk hield een facebook live met Kortrijkse handelaars.

  Bundeling info op gemeentelijke website

  Veel gemeenten bundelen alle maatregelen op hun website. Enkele voorbeelden: De Panne, Gistel, Kortrijk, Lichtervelde, Moorslede, Nieuwpoort, Poperinge, Torhout, Roeselare, Wingene.

  Extra nieuwsbrieven en centrale gemeentelijke infonummers

  Poperinge en Oostende hebben een meldpunt voor ondernemers. Onder meer Kortrijk, Lichtervelde, Oostende en Wingene verstuurden corona-nieuwsbrieven naar de ondernemers.

  Voorrangsmaatregelen

  • Kortrijk lijst op haar website alle handelszaken op die voorrang verlenen aan verzorgend, verplegend en veiligheidspersoneel en stelt een affiche beschikbaar.
  • Wevelgem bundelde online alle handelszaken die voorrang verlenen aan zorgpersoneel.

  ANDERE

  • Beernem voorzag apotheken van plexiwanden.
  • Kortrijk organiseerde een inzameling van voedseloverschotten van restaurants ten voordele van mensen in armoede.
  • Kortrijk bundelt op hun website initiatieven van ondernemers voor ondernemers.

  IDEEËN EXTRA ONDERSTEUNING

  • Ondernemers zoeken antwoorden op hun individuele vragen en bezorgdheden. Communiceer vanuit de stad of gemeente een duidelijk aanspreekpunt of meldpunt voor lokale ondernemers. Onduidelijke of onveilige situaties kunnen op deze manier snel gedetecteerd en bijgestuurd worden.
  • UNIZO voorziet een back to business toolkit met up-to-date informatie rond heropstart & richtlijnen voor ondernemers en een lijst van leveranciers van beschermingsmateriaal. Communiceer deze mee als gemeente of stad naar uw ondernemers.
  • Stel een extra subsidie ter beschikking voor ondernemers of verenigingen die activiteiten willen organiseren en voor activiteiten gericht op het stimuleren van lokaal consumptiegedrag. Ook de Provincie West-Vlaanderen biedt een toelage van 1 euro per inwoner. Lees er hier meer over
  • Organiseer een doe zaken met uw stad of gemeente in samenwerking met UNIZO om lokale ondernemers te informeren over uw lokaal aankoopbeleid en in contact te brengen met uw aankoopdienst.

  Bronnen: VVSG en Unizo

  HEROPSTART

  Veel gemeentebesturen werkten een plan uit om na de coronacrisis hun lokale handel opnieuw een boost te geven en de heropening van de winkels veilig te doen verlopen.
  Lees hier meer

  Op zoek naar meer inspiratie?

  Contacteer ons